Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvaldē

Rīgas pilsētas Galvenajā policijas pārvaldē konstatēti analoģiski pārkāpumi centralizētās grāmatvedības uzskaitē. Arī tur nav ievēroti noteikumi attiecībā uz Rīgas pilsētas policijas nodaļu finansēšanas kārtību. Konstatēti arī citi pārkāpumi rīcībā ar valsts mantu. Par revīzijas rezultātiem paziņots Iekšlietu ministrijai, pieprasīts veikt nepieciešamos pasākumus, lai trūkumus novērstu.