Valsts proves uzraudzības inspekcijā

Valsts proves uzraudzības inspekcijā par dienesta automobiļa apkalpošanu ik mēnesi tika maksāts pēc v/u “Nams” samaksai iesniegtajiem norēķiniem, nepārbaudot uzrādītā benzīna daudzuma faktisko izlietojumu. Līgums par apsardzes pakalpojumiem kopējā summā par Ls 17 065,08 bija noslēgts ar LR Iekšlietu ministrijas (IeM) Policijas departamenta apvienības “Apsardze” Rīdzenes starprajonu nodaļu, pārkāpjot LR MK 1994.gada 1.marta noteikumus Nr.60 “Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām”, bez konkursa vai izsoles.