Valsts zivsaimniecības pārvaldē

LR Valsts zivsaimniecības pārvaldē nav veikta pamatlīdzekļu pārcenošana. Valsts uzņēmumā zivju audzētavā “Kārļi” veikti aizsprosta rekonstrukcijas darbi par Ls 50 258, darbu izpildītāju izvēloties bez konkursa vai izsoles. Noslēgts pretlikumīgs darījums ar pārvaldes pārziņā esošo valsts uzņēmumu Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu, saņemot no tā Ls 10 000 aizdevumu, kas izlietots Valsts zivsaimniecības pārvaldes pakalpojumu izmaksu segšanai, noformējot šos izdevumus kā speciālā budžeta izmaksas. Kolēģijas lēmumu pieņemot, aizdevums vēl nebija atmaksāts.