Zemessardzes 42.Tukuma bataljonā

Zemessardzes 42.Tukuma bataljonā 1995.gadā nebija sastādīta speciālo līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāme, kaut arī ieņēmumi šajā gadā bija Ls 11 719,47. 1993.gadā bija pieļauta nelikumīga un nepareiza rīcība ar naudas līdzekļiem LVR 250 000 apmērā. Tie tika izņemti no bataljona kases un izsniegti personīgi štāba priekšniekam J.Korotkijam tālākai aizdošanai SIA “Colla”, ko tiesa pēc tam atzina par maksātnespējīgu. Ar šādu rīcību valstij nodarīts tiešs zaudējums Ls 575 apmērā. Pēc departamenta kolēģijas lēmuma pieņemšanas par uzrēķinu zaudējums tika atlīdzināts. Bez tam bataljons nelikumīgi bija izlietojis savām vajadzībām Ls 445, kas iegūti, pārdodot pamatlīdzekļus. Par šo summu noteikts uzrēķins.