Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts budžeta revīzijas departamentā » Ziņas par juridisko personu iepirktajiem kokmateriāliem no fiziskām personām un par fiziskajām personām samaksātajiem līdzekļiem Latvijā

Ziņas par juridisko personu iepirktajiem kokmateriāliem no fiziskām personām un par fiziskajām personām samaksātajiem līdzekļiem Latvijā

Ziņas par juridisko personu iepirktajiem kokmateriāliem no fiziskajām personām un par fiziskajām personām samaksātajiem līdzekļiem Latvijā ir šādas:

– 1995.gadā Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas 1 004 juridiskas personas, kuru darbības veids saistīts ar kokmateriālu iepirkšanu. Iepirkti kokmateriāli par kopējo summu Ls 17 966 000, t.sk. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļā 10 juridiskās personas iepirkušas kokmateriālus par kopējo summu Ls 3 263 400, Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļā – 17 juridiskās personas par Ls 1 578 500, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļā reģistrētās 12 juridiskās personas – par Ls 1 310 600, Kuldīgas rajonā 48 juridiskās personas – par Ls 1 137 800 u.c.;
– 1996.gada 9 mēnešos Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas 1 084 juridiskās personas, kas iepirkušas kokmateriālus par Ls 10 225 100, t.sk. Cēsu rajonā 86 juridiskās personas – par Ls 686 900, Gulbenes rajonā 49 personas – par Ls 783 100, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļā 14 personas – par Ls 870 700 u.c.

No tā var secināt, ka VID rajonu nodaļas nespēj nodrošināt pilnīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu valsts budžetā no ienākumiem par realizētajiem kokmateriāliem republikā; lielākā daļa no VID Finansu izziņas departamentam nodotajiem piedziņas materiāliem atdoti atpakaļ bez reāla izpildījuma, un šo darbu pienācīgi veikt nav spējīgas arī VID nodaļu nodokļu piedziņas daļas.

Par šīs revīzijas rezultātiem valsts kontrolieris iesniedza ziņojumu Saeimā.