Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Balvu rajona gaļas pārstrādes uzņēmumā SIA “Balga” par piešķirtā G-24 kredīta izmantošanu un tā atmaksas iespējām

Balvu rajona gaļas pārstrādes uzņēmumā SIA “Balga” par piešķirtā G-24 kredīta izmantošanu un tā atmaksas iespējām

Balvu rajona gaļas pārstrādes uzņēmumā SIA “Balga” veikta revģzija par piešķirtā G-24 kredīta izmantošanu un tā atmaksas iespējām.

Pārbaudē atklātie pārkāpumi:

1993.gadā SIA ”Balga” saņēma G-24 kredītu USD 70 000 apmērā. 45% no kredīta līdzekļiem izlietoti neatbilstoši biznesa plānā paredzētajiem mērķiem;
– līdz G-24 kredīta atmaksas termiņa pagarināšanai SIA ”Balga” samaksājusi gandrīz visus kredīta procentus, pamatsummas atmaksa netika uzsākta;
– 1995.gada 29.maijā kredīts pagarināts līdz 1997.gada 15.aprīlim, nosakot jaunu kredīta likmi – 16,825% gadā;
– 1994.gada novembrī veiktā uzņēmuma valsts kapitāla daļas privatizācija faktiski nav notikusi. Gada laikā par parakstītajām daļām nav samaksāts;
– kopš 1994.gada SIA ”Balga” strādā ar zaudējumiem. 1994.gadā uzņēmumā uzkrājās nerealizētā produkcija, kas gada beigās tika realizēta par cenām, kas zemākas par pašizmaksu. Uz 1995.gada oktobri kopējie zaudējumi sasniedz 136 tūkstošus latu;
– 1994. un 1995.gadā visi uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji ir pasliktinājušies. No 1995.gada oktobra uzņēmums pārtraucis darbību. No šī mēneša netiek veikti maksājumi par kredītu. Nekas neliecina, ka uzņēmums spēs atmaksāt kredītu.