Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » G-24 “AB Svenska Exportkredit” USD 1 500 tūkst. un Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 1 300 tūkst. aizdevumu izlietošanas pārbaude SIA “Romas līnija”

G-24 “AB Svenska Exportkredit” USD 1 500 tūkst. un Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 1 300 tūkst. aizdevumu izlietošanas pārbaude SIA “Romas līnija”

Sektorā veikta G-24 ”AB Svenska Exportkredit” USD 1 500 tūkst. un Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 1 300 tūkst. aizdevumu izlietošanas pārbaude SIA ”Romas līnija”.

Veicot pārbaudi pēc LR Ministru prezidenta A.Šķēles pieprasījuma, konstatēts, ka a/s ”Parekss – banka” kredītus pieprasījusi un kredītu sadales komisija aizdevumus izsniegusi nepamatoti. SIA ”Romas līnija” iesniegto biznesa plānu nav izpildījusi. LR Finansu ministrija un Latvijas Banka nav kontrolējusi kredīta līdzekļu izlietojumu. Abus kredītus a/s ”Parekss-banka” ir atmaksājusi no saviem līdzekļiem pirms termiņa. SIA ”Romas līnija” izvairās iesniegt likumā paredzētos pārskatus par finansiālo darbību un pēc juridiskās adreses nav atrodama. Atzinums nosūtīts LR Ministru prezidentam.