Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Latvijas gaļas un piena pārstrādes uzņēmumos

G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Latvijas gaļas un piena pārstrādes uzņēmumos

Pārbaudē par G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Latvijas gaļas un piena pārstrādes uzņēmumos konstatēts:

1) kredīts lopkopības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem 1993.gadā tika sadalīts starp visiem tajā laikā esošajiem uzņēmumiem, neizvērtējot katra uzņēmuma ekonomisko un finansiālo stāvokli, kā arī kredīta apjoma nepieciešamību;

2) kredīta līdzekļi uzņēmumos pārsvarā izmantoti apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, lai dzēstu iekrājušos parādus piegādātājiem, kā arī budžetam, nevis uzņēmuma attīstībai, kā to paredzēja LR Ministru Padomes 1993.gada 8.aprīļa lēmums Nr.179 ”Par G-24 kredītu izmantošanu”. Līdz ar to attīstībai domātais kredīts pārvērtās par patēriņa kredītu, kas nespēja uzlabot uzņēmumu saimniecisko stāvokli;

3) kredītu termiņā atmaksāja tikai 8 uzņēmumi; pārējiem 18 uzņēmumiem kredīttermiņš tika pagarināts, arī tiem, par kuriem bija negatīvi auditoru slēdzieni un to finansu pārskati liecināja par maksātnespēju; kredītsaistības saskaņā ar grafiku pilda 6 uzņēmumi;

4) kredīta apkalpošana bija izdevīga Latvijas Bankai un Latvijas Zemes bankai;

5) laika periodā no 1993.gada līdz 1995.gadam notika daudzu gaļas un piena pārstrādes uzņēmumu privatizācija, kuras gaitā tika pieļauti pārkāpumi, kā arī daļēja valsts mantas izsaimniekošana;

6) nevienā no izveidotajām akciju sabiedrībām (izņemot a/s “Rīgas miesnieks” un a/s ”Rīgas piena kombināts”) pienācīgi un saskaņā ar likumu savas funkcijas nav realizējušas sabiedrību padomes un valsts pilnvarnieki;

7) pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 14.februāra noteikumu Nr.37 “Valsts garantēto aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanas noteikumi” 3.punktu, G-24 aizdevuma atmaksas termiņš pagarināts līdz 1999.gada 1.jūlijam: Valsts Rēzeknes gaļas kombinātam, a/s ”Rēzeknes piena konservu kombinātam”, a/s ”Daugavpils gaļas kombināts”, a/s ”Kurzemes piens”, a/s ”Aizputes sausā vājpiena rūpnīca”, a/s ”Krāslavas piens”, a/s ”Sviesta-siera eksports”.