I.Lejietes individuālajā uzņēmumā

Pārbaudē I.Lejietes individuālajā uzņēmumā konstatēti šādi trūkumi:

LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāre A.Bataraga bez uzņēmuma ekonomisko rādītāju analīzes un biznesa plāna ekspertīzes nelikumīgi pieņēma lēmumu par kredīta piešķiršanu USD 120 tūkst., uzņemoties galvojumu par kredīta atmaksu;
– Ekonomikas ministrija pārkāpa kredītu piešķiršanas no Valsts īpašuma privatizācijas fonda kārtību un galvojumu izsniegšanas kārtību;
– a/s ”Latvijas Kredītbanka” neveica kredīta līdzekļu izmantošanas kontroli. Banka kredītu izmaksāja skaidrā naudā;
– Ekonomikas ministrija un a/s ”Latvijas Kredītbanka” neveica nekādus pasākumus, lai lauztu līgumu un atgūtu kredīta līdzekļus. Kredīts ir neatgūstams, jo uzņēmums saimniecisko darbību nav uzsācis un aizdevuma procentu maksājumus no 1995.gada neveic.

Kolēģijas sēdē nolēma, ka LR Ekonomikas ministrijai jānodrošina valstij radīto zaudējumu USD 120 tūkst. atlīdzināšana un to iemaksa Valsts īpašuma privatizācijas fondā.

Pārbaudes materiāli nosūtīti LR Ģenerālprokuratūrai, LR Saeimas Prezidijam, LR Ministru prezidentam, LR Finansu ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai un LR Ģenerālprokuratūrai.