Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Par G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Balvu SIA “Agroserviss”, Gulbenes SIA “Apgāde”, Limbažu v/u “Agroķīmija”, Limbažu SIA “Dialogs”, Saldus SIA “Agroķīmija”, Ventspils v/u “Agroķīmija” un firmā SIA Ventspils koks”

Par G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Balvu SIA “Agroserviss”, Gulbenes SIA “Apgāde”, Limbažu v/u “Agroķīmija”, Limbažu SIA “Dialogs”, Saldus SIA “Agroķīmija”, Ventspils v/u “Agroķīmija” un firmā SIA Ventspils koks”

Revīzija veikta arī par G-24 kredīta piešķiršanu, izmantošanu un atmaksas iespējām Balvu SIA ”Agroserviss”, Gulbenes SIA ”Apgāde”, Limbažu v/u ”Agroķīmija”, Limbažu SIA ”Dialogs”, Saldus SIA ”Agroķīmija”, Ventspils v/u ”Agroķīmija” un firmā SIA ”Ventspils koks”.

Pārbaudē konstatēts:

1) v/u ”Latvijas agroķīmija” – nav izpildījis līgumsaistības par minerālmēslu piegādi kopējā daudzumā par 1 104,7 tonnām, 567 tonnas piegādātas bez līguma;
– 1993.gada noslēgtajos līgumos nav uzrādījis piegādājamās produkcijas cenu;
– nav pieprasījis atskaites no rajonu valsts uzņēmumiem un sabiedrībām par kreditētās produkcijas realizācijas gaitu un savlaicīgas atmaksas iespējām, nav veicis savstarpējo norēķinu salīdzināšanu;
– iekasējot kredīta atmaksu skaidrā naudā latos, nav ievērojis attiecīgā datuma Latvijas Bankas (LB) noteikto USD valūtas kursu;

2) Zemkopības ministrijas Likumības departamenta privatizācijas nodaļa nav izpildījusi LR AP 30.03.1993. likuma ”Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” 3.pantu – nosakot objekta nosacīto cenu, netiek ņemtas vērā objekta kredītsaistības.