Par Valsts Rīgas sadalošās saldētavas nodošanu Valsts īpašuma fonda valdījumā

Veikta pārbaude par Valsts Rīgas sadalošās saldētavas nodošanu Valsts īpašuma fonda valdījumā.

Pārbaudē konstatēts:

– 1992.gada 31.jūlijā LR Ministru Padome pieņēma lēčmumu Nr.296 ”Par Rīgas pilsētas sadalošo saldētavu”, kurā uzdeva Rīgas pilsētas valdei līdz 1992.gada 15.augustam nodot Rīgas pilsētas sadalošo saldētavu Lauksaimniecības ministrijas pārziņā (pēc stāvokļa uz 1992.gada 1.augustu), kā arī Finansu un Lauksaimniecības ministrijai nodrošināt pašvaldībai tās ieguldītās daļas atlīdzināšanu atbilstoši bilances vērtībai (82 975,1 tūkst. rbļ. jeb Ls 414 875) un atrisināt jautājumu par jaunā valsts uzņēmuma finansiālo nodrošinājumu līdz nodošanai ekspluatācijā. Pašvaldības ieguldītā daļa nav atlīdzināta;
– no 1992.gada 23.novembra līdz 1994.gada 28.februārim objektu apsargāja Rīgas gaļas kombināts, samaksājot apsardzes darbiniekiem Ls 2048,5. Šo izdevumu kompensēšanai a/s “Rīgas Miesnieks” lietošanā nodota vakuumiepakošanas mašīna “Finnpak”. A/s ”Rīgas Miesnieks” nav samaksāti Ls 421 par materiālu pārvešanu;
– pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 14.marta rīkojumu Nr. 117, LR Zemkopības ministrijas (ZM) un Valsts īpašuma fonda komisija ir apsekojusi saldētavu dokumentāli un dabā. Apsekošanas aktā (1995.gada 1.novembrī) nav uzrādīta patreizējā nepabeigtās celtniecības objekta vērtība un zaudējumi, kuri radušies to savlaicīgi nenododot Valsts īpašuma fondam;
– ZM inventarizācijas aktā (pēc stāvokļa uz 1995.gada 1.decembri) norādītā objekta kopējā faktiskā vērtība ir Ls 178 648;
– Rīgas sadalošās saldētavas kopējā faktiskā vērtība no 1992.gada 15.novembra līdz 1995.gada 1.decembrim kritusies par Ls 287 754;
– objekta iekļaušana privatizējamo uzņēmumu sarakstā ir atbalstāma. 1996.gada 26.janvārī Zemkopības ministrija materiālus iesniegusi LR Privatizācijas aģentūrai.