Privatizējamā valsts uzņēmumā “Rīgas juvilierizstrādājumu rūpnīca”

Revīzijā privatizējamajā valsts uzņēmumā “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” (Pv/u “RJR”) konstatēts:

privatizējamais v/u “RJR” iznomāts nelikumīgi;
– privatizējamā v/u “RJR” apgrozāmie līdzekļi nelikumīgi nodoti uzglabāšanai un realizācijai SIA “RJR”;
– nomas līgumu, kā nomnieka (SIA “RJR”) pārstāvis, parakstījis SIA “RJR” izpilddirektors, kurš vienlaicīgi bija privatizējamā v/u “RJR” galvenais inženieris;
– pieļauti pārkāpumi atsevišķu pamatlīdzekļu iznomāšanā;
– grāmatvedības uzskaitē nav pilnībā ievēroti LR likumi, LR Ministru kabineta noteikumi un LR Finansu ministrijas norādījumi.

Departamenta kolēģijas sēdē nolemts uzdot Privatizācijas aģentūrai:

lauzt noslēgtos līgumus starp privatizējamo v/u “RJR” un SIA “RJR” par valsts īpašuma nomu, apgrozāmo līdzekļu – izstrādājumu no dārgmetāliem un dārgakmeņiem – nodošanu realizācijai, kā nelikumīgi noslēgtus;
– nodrošināt atklāto trūkumu novēršanu uzņēmuma vadībā un grāmatvedības uzskaitē.

LR Valsts kontroles padomes sēdē, izskatot privatizējamā v/u “RJR” sūdzību par Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas lēmumu, nolemts uzdot LR Privatizācijas aģentūrai pārskatīt līgumus ar privatizējamo v/u “RJR” un par paveikto ziņot LR Valsts kontroles padomei.

Privatizācijas aģentūra Valsts kontrolei paziņojusi, ka pēc viņu viedokļa līgumi ir noslēgti likumīgi.