Privatizējamā VAS “Latvijas kuģniecība”

Veikta papildus pārbaude privatizējamā VAS “Latvijas kuģniecība”.

Saskaņā ar likuma ”Par Valsts kontroli” 20. un 21.pantu Valsts kontroles padomes 1996.gada 17.aprīļa sēdē izskatīta VAS “Latvijas kuģniecība” sūdzība par Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas 1996.gada 23.janvāra lēmumu. Šajā sēdē Valsts kontroles padome atzinusi par nepamatotu VAS “Latvijas kuģniecība” sūdzību.

Kolēģijas lēmuma formulējums izmainīts tikai jautājumā par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes veikšanu attiecībā uz peļņas nodokļa neieturēšanu no ārkārtas ieņēmuma 1993.gadā par pārdotajām “Latinter Marine Ltd” akcijām USD 8 milj.

Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde informējusi Valsts kontroli, ka, veicot auditorpārbaudi un izvērtējot iesniegtos pārbaudes materiālus, tā pieņēmusi lēmumu par peļņas nodokļa papildu iekasēšanu no VAS “Latvijas kuģniecība” -Ls 1,098 milj.