Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas valdes p/u “Namu pārvalde “Valdemārs””

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas valdes p/u “Namu pārvalde “Valdemārs””

Revīzija veikta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas valdes p/u “Namu pārvalde ”Valdemārs”” (n/p “Valdemārs”). 1994.gada janvārī apvienotas četras namu pārvaldes Nr.67.; 69.; 70.; 71. un izveidota apvienotā 69.namu pārvalde, kura pārdēvēta par n/p “Valdemārs”.

Revīzijā konstatēts:

savlaicīgi netika grozīti n/p “Valdemārs” 28.08.94. reģistrētie statūti, kuri patreiz neatbilst n/p statusam. Ar 01.04.95. Vidzemes priekšpilsētas valde pārņēmusi n/p nekustamos īpašumus savā valdījumā un tā rezultātā n/p pašu kapitāls samazinājies vairāk kā par Ls 5 milj.;
– uz 01.07.96. n/p apsaimniekošanā ir: dzīvojamā fonda platība 329,4 tūkst. m2, iedzīvotāju skaits 15,3 tūkst., nedzīvojamā fonda platība – 27,5 tūkst. m2;
– regulāri pieaug debitoru un kreditoru parādi, kuri uz 01.07.96. attiecīgi bija Ls 1 658 tūkst. un Ls 2 172 tūkst., zaudējumi Ls 87,4 tūkst. Vidzemes priekšpilsētas valde 1995.-1996.g. pārskaitīja Ls 28,2 tūkst., samaksājot rēķinus par ēku remontu un uzturēšanu. Namīpašumu ekspluatācijas izdevumi regulāri pieaug un ievērojami pārsniedz ieņēmumus no īres maksas (bez komunālajiem maksājumiem) un no līdzekļiem, ko piešķir komunālo pakalpojumu piegādātāji par maksas iekasēšanu. Ienākumi no neapdzīvojamo telpu nomas pārtraukti ar 01.04.95. (nomas maksu iekasē priekšpilsētas valde);
– nav sakārtoti līgumi ar komunālo pakalpojumu galvenajiem piegādātājiem – ar Termofikācijas pārvaldi līguma nebija uz vietas, ar a/s “Rīgas siltums” (RS) vēl nebija noslēgts,bet līgums ar VAS “Latvijas gāzi” noformēts nepilnīgi;
– norēķinu saskaņošana ar piegādātājiem veikta neregulāri;
– īrnieku samaksātā nauda par komunālajiem pakalpojumiem netika savlaicīgi un pilnīgi pārskaitīta piegādātājiem.
Revīzijas procesā veiktajā saskaņošanā ar a/s ”RS” konstatēts n/p parāds Ls 1 milj 635 tūkst.;
– no Rīgas Domes piešķirtajiem līdzekļiem dzēstas tarifu starpības par 1992./93., 1993./94., 1994./95. apkures sezonu Ls 964,7 tūkst. Nav pilnīgi pamatots n/p skaidrojums par tā saucamā “valsts parāda” rašanos un pieaugumu. Rīgas Domes Īpašuma departaments formāli, pēc n/p iesniegtajām atskaitēm, kontrolēja iekasētās naudas pārskaitīšanu siltumenerģijas piegādātājam. No atskaites par 1996.gada 9.mēn. izriet, ka īrnieki par siltumu (apkuri, ūdeni) kopā nomaksājuši Ls 890,0 tūkst., bet n/p pārskaitīja piegādātājam tikai Ls 701,3 tūkst. (78,8%). Par visu 1995.gadu šis rādītājs ir 60,8% .
Ar p/u “Rīgas ūdens” un VAS “Latvijas gāze” norēķini tika saskaņoti biežāk nekā ar a/s ”RS” un ievērojamu parādu uz revīzijas nobeigšanas datumu nebija.
Namu pārvaldes uzskaitē ir 170 neapdzīvojamo telpu īrnieku, kuri maksā n/p par komunālajiem pakalpojumiem;
– no 1996.gada marta līdz maijam Rīgas Domes revīzijas komisija izlases veidā veica n/p “Valdemārs” dokumentāro revīziju. Revīzijas aktā nav analīzes par komunālo pakalpojumu maksājumiem.