Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Saldus rajona piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā “Saldus piens” par Eiropas Kopienas aizdevuma izmantošanu un tā atmaksas iespējām

Saldus rajona piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā “Saldus piens” par Eiropas Kopienas aizdevuma izmantošanu un tā atmaksas iespējām

Veikta pārbaude Saldus rajona piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā ”Saldus piens” par Eiropas Kopienas aizdevuma izmantošanu un tā atmaksas iespējām.

Pārbaudē atklātie trūkumi:

1993.gadā k/s “Saldus piens” saņēma G-24 kredītu USD 180 000 apmērā, bet līgumā neparedzētiem mērķiem izlietoti USD 146 304 jeb 81,3% no kredīta summas;
– līdz G-24 kredīta atmaksas termiņa pagarināšanai k/s ”Saldus piens” pilnībā samaksāja kredīta procentus, bet pamatsummas atmaksa netika uzsākta;
– pēc G-24 kredīta atmaksas termiņa pagarināšanas k/s ”Saldus piens” pamatsummas un procentu maksājumus veic grafikā norādītajos termiņos;
– finansiāli saimnieciskās darbības uzlabošanai pēdējo gadu laikā uzņēmums iegādājies pamatlīdzekļus kopsummā par Ls 36 716;
– 1995.gadā k/s ”Saldus piens” finansiāli saimnieciskās darbības rezultāts ir Ls 25 747 zaudējums. Uzņēmuma finansiālais stāvoklis var uzlaboties tikai tad, ja patreizējie ražošanas apjomi palielināsies, jeb vismaz nesamazināsies.