SIA “Arne”

SIA ”Anre” konstatēts:

LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāre A.Bataraga bez firmas ekonomisko rādītāju analīzes un biznesa plāna ekspertīzes nelikumīgi pieņēma lēmumu par kredīta piešķiršanu Ls 98 tūkst. apmērā, uzņemoties galvojumu par kredīta atmaksu;
– kredīts piešķirts firmai, kura strādā ar zaudējumiem un kurai ir lieli kavētie maksājumi kreditoriem;
– LR Ekonomikas ministrija nekontrolēja ar a/s ”Latvijas Kredītbanka” noslēgtā līguma izpildi par kredītu izsniegšanas kārtību no Valsts īpašuma privatizācijas fonda. Banka nekontrolēja kredīta līdzekļu izlietojumu biznesa plānā paredzētajiem mērķiem;
– zinot SIA ”Anre” finansiālo stāvokli, Ekonomikas ministrija un a/s ”Latvijas Kredītbanka” neveica nekādus pasākumus, lai atgūtu aizdoto naudu;
– firma saimniecisko darbību ir pārtraukusi no 1995.gada augusta, visa manta ir pārgājusi PVAS ”Latvijas Krājbanka” un SIA ”Anre-1” īpašumā. Līdz ar to kredīts ir neatmaksājams.

Departamenta kolēģijas sēdē nolēma, ka LR Ekonomikas ministrijai jānodrošina valstij radīto zaudējumu Ls 98 tūkst. atlīdzināšana no SIA ”Anre”.

Pārbaudes materiāli nosūtīti LR Ģenerālprokuratūrai, lai pievienotu agrāk nosūtītajiem materiāliem par Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu nelikumīgu izlietošanu.