SIA “Labais krasts”

Pārbaudē SIA “Labais krasts” (SIA “LK”) konstatēts:

reorganizējot valsts Zemessardzes uzņēmumu par SIA, pārkāpti LR likumi;
– grāmatvedības kārtošana neatbilst LR normatīvajiem aktiem;
– automašīnu uzskaite netika kārtota par katru vienību atsevišķi;
– trūka atskaites dokumentu par avansa norēķinu (Ls 1 500);
– bez papildizdevumu saskaņošanas automašīnu remontam paredzētie līdzekļi tērēti citām saimnieciskām vajadzībām.

Analizējot LR Zemessardzes un angļu firmas “ALLMAKES” noslēgto līgumu, konstatēts:

līgums noslēgts bez LR Zemessardzes komandiera atļaujas, vienpusēji izdevīgi angļu pusei, un šīs līguma nepilnības radīja situāciju, ka 16 automobiļi atsūtīti tādā nolietojuma pakāpē, ka nav lietderīgi tos restaurēt;
– restaurētā viena automobiļa bilances vērtība (iepirkšanas cena un restaurācijas izmaksas) ir Ls 6 372, turpretī, pēc eksperta slēdziena, restaurētā “Land Roves 109” vērtība nepārsniedza Ls 3 500 robežu.

Departamenta kolēģijas sēdē nolemts uzdot LR Aizsardzības ministrijai:

izvērtēt amatpersonu rīcību, kuras patvarīgi nodibināja SIA “LK”, nelikumīgi ieguldot pamatkapitālā nepabeigtu celtni (viesnīcu – kopmītni), noslēdza un realizēja neveiksmīgo darījumu ar firmu “ALLMAKES”;
– izvērtēt SIA”LK” pastāvēšanas lietderību un nodošanu Privatizācijas aģentūrai likvidācijai

Pārbaudes materiāli nosūtīti LR Finansu ministrijai, LR Aizsardzības ministrijai, LR Zemessardzei un SIA “LK” direktoram.