Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē SIA “Bauskas klēts”

Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē SIA “Bauskas klēts”

Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē SIA ”Bauskas klēts” konstatēts:

SIA ”Bauskas klēts” nelikumīgi, citiem mērķiem izmanto Pasaules bankas kredītu USD 250 tūkst., kas tika piešķirts kondicionētās kviešu sēklas iegādei;
– SIA ”Bauskas klēts” uz fiktīvu dokumentu pamata atvēra akreditīvu un piešķirtā kredīta līdzekļus pārskaitīja uz bijušā SIA ”Bauskas klēts” komercdirektora D.Lagzdiņa kontu Vācijas bankā. Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas faktu pret SIA ”Bauskas klēts” amatpersonām tika ierosināta krimināllieta.

Pārbaudes laikā kredīts ir atmaksāts.
Izvērtējot revīzijas materiālus, 1996.gada 7.maija kolēģijas sēdē nolēma:

1) LR Finansu ministrijai pastiprināt kontroli par Pasaules bankas kredīta līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, vienlaicīgi pilnveidojot un uzlabojot kredīta atmaksāšanas līgumu kvalitāti, un piedzīt auditorpārbaudes izdevumus Ls 6 215 no SIA ”Bauskas Klēts”;
2) LR IeM Policijas departamenta Kriminālpolicijas pārvaldei revīzijas materiālus pievienot jau esošajai krimināllietai.

Pārbaudes materiāli tika nosūtīti LR IeM PD Kriminālpolicijas pārvaldei, LR Ministru kabinetam, LR Finansu ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai un LR Zemkopības ministrijai.