Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē v/u “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca”

Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē v/u “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca”

Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudē v/u ”Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca” (”OĶFR”) pārbaudē konstatēts:

Pasaules bankas kredītu koordinācijas darba grupa un LR Finansu ministrija, noslēdzot līgumu, nav pieprasījusi no uzņēmuma biznesa plānu un kredīta nodrošināšanas garantijas;
– izmantojot kredītu, uzņēmums nav sasniedzis jūtamus pozitīvus finansiālos rezultātus. Uzņēmums strādā neefektīvi;
– uzņēmuma vadība (direktors A.Buls) pieprasījusi nepamatoti lielu kredītu, par to iegādājusies izejvielas tik lielā daudzumā, ka nespēj tās realizēt un radījusi zaudējumus Ls 879 466 apmērā;
– uzņēmuma vadība nav nodrošinājusi materiālo vērtību saglabāšanu; zādzību rezultātā uzņēmumam radīti materiālie zaudējumi Ls 90 tūkst. apmērā;
– LR Privatizācijas aģentūra, pārņemot savā valdījumā uzņēmumu, nav veikusi pasākumus, kas sekmētu kredīta racionālu izlietošanu un nodrošinātu materiālo vērtību saglabāšanu uzņēmumā.

Kolēģijas sēdē nolēma uzdot Privatizācijas aģentūrai nodrošināt v/u ”OĶFR” privatizācijas procesā valsts garantētā kredīta USD 3 850 962 savlaicīgu atmaksāšanu un likuma ”Par uzņēmumu gada pārskatiem” 62.panta prasību ievērošanu.

Banku un kredītiestāžu revīzijas sektora darbinieki veica vairākas Valsts īpašuma privatizācijas fonda kredīta izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudes.