Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules bankas) kredīta piešķiršanas un izmantošanas pārbaude

Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules bankas) kredīta piešķiršanas un izmantošanas pārbaude

Valsts uzņēmumā ”Latvijas agroķīmija” veikta arī Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules bankas) kredīta piešķiršanas un izmantošanas pārbaude.

Atklātās nelikumības:
1) PB aizdevums USD 4 486,8 tūkst. tika izlietots, veicot maksājumus piegādātjfirmām, pirms LR Finansu ministrija 1994.gada 20.oktobrī bija noslēgusi līgumu ar aizdevuma saņēmēju – v/u ”Latvijas agroķīmija”. Garantētājs līgumā nav norādīts. Biznesa plāns nav sastādīts;

2) v/u ”Latvijas agroķīmija”:
1993. un 1994.gadā realizējis minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus ar cenu atlaidi par USD 104 tūkst., kas palielināja uzņēmuma zaudējumus;
– nav veicis savlaicīgu līgumsaistību izpildes kontroli un kredīta atlikuma salīdzināšanu;

3) LR Zemkopības ministrijas Likumības departamenta privatizācijas nodaļa:
nav izpildījusi LR AP 1993.gada 30.marta likuma ”Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” 3.pantu. Nosakot objekta nosacīto cenu, atsevišķos gadījumos netiek ņemtas vērā privatizējamo objektu kredītsaistības;
– nav veikusi savstarpēju atlikumu salīdzināšanu ar v/u ”Latvijas agroķīmija” par kredītsaistībām ar privatizējamo objektu.