Valsts a/s “Liepājas gaļas kombināts”

Pārbaudē valsts a/s ”Liepājas gaļas kombināts” konstatētie trūkumi:

1) piešķirtais G-24 kredīts nav izmantots paredzētajiem mērķiem, esošo parādu segšanai;

2) LR Zemkopības ministrijas nenoteiktās rīcības rezultātā (6 mēnešu laikā uzņēmums divas reizes mainīja juridisko statusu) uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis nepārtraukti pasliktinājās, to veicināja neveiksmīgais privatizācijas process;

3) uzņēmuma amatpersonu bezatbildīgās rīcības rezultātā izsaimniekots valsts īpašums;

4) ievērojamo zaudējumu rezultātā LR Ministru kabinets 1995.gada 14.novembrī izdod rīkojumu Nr.679 par valsts a/s “Liepājas gaļas kombināts” likvidāciju.

Revīzijā konstatētais iekļauts kopējā aktā par gaļas un piena pārstrādes uzņēmumiem.