Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Valsts uzņēmumā “Latvijas agroķīmija”, Eiropas Ekonomiskās Kopienas kredīta G-24 piešķiršanas, izmantošanas, norēķināšanās kārtības un atmaksas iespēju revīziju

Valsts uzņēmumā “Latvijas agroķīmija”, Eiropas Ekonomiskās Kopienas kredīta G-24 piešķiršanas, izmantošanas, norēķināšanās kārtības un atmaksas iespēju revīziju

Valsts uzņēmumā ”Latvijas agroķīmija” un republikas rajonu apvienībās departamenta darbinieki veica Eiropas Ekonomiskās Kopienas kredīta G-24 pieņemšanas, izmantošanas, norēķināšanās kārtības un atmaksas iespēju revīziju.

Pārbaudē konstatetie trūkumi:

1) v/u “Latvijas agroķīmija”:
– noteiktajā termiņā līdz 1996.gada 20.aprīlim nevar atmaksāt atlikušo G-24 kredīta summu USD 354 tūkst.;
– a/s ”Banka Baltija” un ”Depozītu bankā” iesaldēti USD 358 tūkst.;
– pircēju parāda summa pēc stāvokļa uz 01.11.95. ir USD 2,493 tūkst.;
– par G-24 kredīta saņemto produkciju debitoru parāds uz 01.11.1995. USD 1,181 tūkst.;
– pārskaitīts naudā rajona uzņēmumiem USD 352 tūkst., t.sk. pārskaitīts bez savstarpēji noslēgtiem līgumiem USD 283 tūkst.;
– neveic kontroli par to, kā uzņēmumi izlieto naudā saņemto kredītu;
– neveic savlaicīgu un regulāru savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar rajonu valsts uzņēmumiem un sabiedrībām;
– nav pieprasītas atskaites no rajonu valsts uzņēmumiem un sabiedrībām par kreditētās produkcijas realizāciju un atmaksas iespējām;

2) LR Zemkopības ministrijas Likumības departamenta privatizācijas nodaļa nav izpildijusi LR AP 1993.gada 30.marta likuma ”Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” 3.pantu; nosakot objekta nosacīto cenu, atsevišķos gadījumos netiek ņemtas vērā privatizējamo objektu kredītsaistības.;

3) LR Zemkopības ministrijas Likumības departaments nav veicis PB un G-24 kredītu izlietošanas pārbaudi rajonu valsts uzņēmumos un apvienībās.