Valsts uzņēmuma “Latvijas Gaisa Satiksme”

Valsts uzņēmuma “Latvijas Gaisa Satiksme” (v/u ”LGS”) revīzijā atklāti šādi trūkumi:

administrācija un arodbiedrība apstiprinājusi nepamatotu (matemātiski absurdu) valūtas piemaksu pie strādājošo algas, un rezultātā nelietderīgi izlietoti valsts uzņēmuma līdzekļi;
– no 1993. – 1996.gadam no darba samaksas fonda strādājošajiem nelikumīgi maksāta kompensācija par apkures tarifa paaugstināšanu, kuru Ministru Padome atcēla jau 1993.g. 30.aprīlī. Pavisam nelikumīgi izmaksāts Ls 63 599;
– pārkāpta nodokļu likumdošana – dzēšot aizdevumus saviem darbiniekiem, nodokļi netika ieturēti no viņu algas, bet samaksāti no uzņēmuma peļņas – Ls 3 296;
– atsevišķi trūkumi pieļauti grāmatvedības uzskaitē, t.sk. pilnībā nav ievēroti inventarizācijas noteikumi. Norēķinos ar Civilās aviācijas administrāciju nepareizā grāmatojuma dēļ radusies nodokļu pārmaksa;
– nav veikta pamatlīdzekļu obligātā apdrošināšana.

Analizējot revīzijas materiālus, Valsts kontrole konstatēja, ka LR Satiksmes ministrija nepietiekoši kontrolēja v/u ”LGS” finansiālo darbību.

Departamenta kolēģija nolēma uzdot v/u ”LGS” ieskaitīt valsts budžetā nodarīto zaudējumu summu, kopā Ls 66 895, kas pārskaitīta Valsts kases departamentam, bet vainīgās amatpersonas disciplināri sodītas.

Valsts kontrole ieteica Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamentam veikt v/u ”LGS” pārbaudi par sociālā nodokļa aprēķināšanas un nomaksāšanas kārtību.