Valsts uzņēmumā “Zemgales celtnieks”

Revīzijā valsts uzņēmumā (v/u) “Zemgales celtnieks” atklātie trūkumi:

laika posmā no 1989.gada 31.marta līdz 1995.gada 20.aprīlim vairākkārt mainījies uzņēmuma juridiskas statuss:

  • nomas uzņēmums,
  • valsts firma,
  • valsts akciju sabiedrība,
  • valsts uzņēmums;

uzņēmuma vadība rīcībā ar pamatlīdzekļiem pieļāvusi likumu un normatīvo aktu pārkāpumus;
– uzņēmuma vadība, slēdzot nomas līgumus ar uzņēmējsabiedrībām, pārkāpusi likumu par nomu, kā rezultātā valsts uzņēmumam nodarīti zaudējumi

Izskatot revīzijas materiālus, kolēģijas sēdē nolemts:

pārbaudes materiālus iesniegt LR Ģenerālprokuratūrā vadības darbības izvērtēšanai;
– VAS “Privatizācijas aģentūra” nodrošināt valstij nodarīto zaudējumu ieskaitīšanu valsts budžetā.