VAS “Baloži”

Pēc VID pieprasījuma veiktajā pārbaudē VAS ”Baloži” konstatēts:

bez ekonomiska pamatojuma uzņēmuma līdzekļi Ls 69 tūkst. apmērā neattaisnoti iztērēti uzņēmēja kompleksās civiltiesiskās apdrošināšanas pasākumiem;
– uzņēmuma vadība darbiniekiem piemaksu darba algai nodrošinājusi, saņemot zaudējuma kompensāciju Ls 45 541 no apdrošināšanas a/s ”Austrumu Alianse”, nesamaksājot sociālo nodokli Ls 17 305 un ienākuma nodokli Ls 11 385;
– apzināti neizpildot 1995.gadam apstiprināto peļņas plānu, valsts budžetā nav iemaksāts ienākuma nodoklis Ls 5 080 un dividendes Ls 595 .

Revīzijas materiālus izskatīja kolēģijas sēdē un nolēma:

VID nodrošināt nesamaksāto nodokļu piedziņu un iemaksu budžetā likumā noteiktajā kārtībā;
– LR Labklājības ministrijai piedzīt no VAS ”Baloži” budžetam pienākošo sociālā nodokļa summu;
– Privatizācijas aģentūrai pastiprināt valsts pilnvarnieku darba kontroli, lai nodrošinātu valsts līdzekļu lietderīgu un mērķtiecīgu izlietošanu.

Izskatot VAS ”Baloži” iesniegto sūdzību, Valsts kontroles padome nolēma atstāt spēkā kolēģijas lēmumu un pārbaudes materiālus nosūtīt izvērtēšanai uz LR Ģenerālprokuratūru.