VAS “Latvijas aviolīnijas”

VAS ”Latvijas aviolīnijas” (”Latavio”) pārbaudē konstatēts:

1994.gada 15.jūlijā LR Uzņēmumu reģistrā pēc ”Latavio” pieteikuma veikti statūtu grozījumi, neieveojot LR 1993.gada 18.maija likuma ”Par akciju sabiedrībām” 39.panta prasības, palielinot pamatkapitālu par Ls 8 000 000 uz pamatlīdzekļu rezerves pārvērtēšanas rēķina;
– jau 1993.gadā valsts aviokompānija ”Latvijas aviolīnijas”, pārdodot lidmašīnas, atsevišķos gadījumos neievēroja likuma ”Par valsts uzņēmumu” 11.panta prasības, kas paredz transportlīdzekļu pārdošanu saskaņot ar nozares ministriju;
– valsts aviokompānija nelietderīgi piedalījusies uzņēmējsabiedrību SIA ”Trans East Airlines” un SIA ”Latvian Airlines Leasing Service Ltd.” dibināšanā. Dibinot šos uzņēmumus, nav ievērotas likuma ”Par valsts uzņēmumu” 15. un 17.panta prasības, jo nav Satiksmes ministrijas rakstveida atļaujas piedalīties uzņēmējsabiedrībās, nav iecelts valsts kapitāla daļas pārstāvis un nav ņemtas vērā dibinātāju darba attiecības valsts uzņēmumā;
– arī dibinot Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmumu SIA ”Trans East Airlines” (TEA), ģenerāldirektors E.Maharevs nav ievērojis likuma ”Par valsts uzņēmumu” 15.panta prasības, kas paredz, ka valsts kapitāla daļas pārstāvi ieceļ ministrija.
– Neskatoties uz to, ka valsts aviokompānijas finansiālais stāvoklis pasliktinās, 1993.gada 15.jūnijā no a/s ”Banka Baltija” uz 3 mēnešiem ņemts kredīts Ls 750 000 (LVR 150 milj.) ar procentu likmi 108% gadā.
– Neesot biznesa plānam par kredīta atmaksāšanu un neņemot vērā jau tā slikto finansiālo stāvokli, 1993.gada 19.jūlijā valsts aviokompānija ”Latvijas aviolīnijas” noslēdza līgumu ar SIA ”Transport Business Service” (turpmāk- ”TBS”), piešķirot TBS ģenerālaģenta tiesības realizēt valsts aviokompānijas aviobiļetes Latvijā, NVS un uz atsevišķa līguma pamata būt par ģenerālaģentu arī citās valstīs, paredzot nepamatoti augstu komisijas likmi-18%.
– 1993.gada 21.jūlijā noslēgts līgums Nr.182 ar SIA ”Latvian Airlines Leasing Service Ltd.” kā ar vienīgo ģenerālaģentu valsts aviokompānijas ”Latvijas aviolīnijas” lidmašīnu un citas aviācijas tehnikas pārdošanā.
– Reorganizējot valsts aviokompāniju par valsts a/s, uzņēmums turpināja darboties bez reāla biznesa plāna un tā rezultātā arī bez nopietnas kontroles. Nebija programmas, kā atmaksāt kredītus un to procentus. Tomēr 10.12.1993. valsts a/s ”Latvijas aviolīnijas” noslēdz kredītlīgumu ar a/s ”Banka Baltija” par USD 7 000 000, kredīta atmaksa paredzēta 07.10.1994. Procentu likme 60% gadā.
– No šīs summas tika atmaksāta iepriekš ņemtā kredīta pamatsumma Ls 750 000 (USD 1 258 389), kā arī procenti un soda samaksa Ls 776 759 (USD 1 303 287) un pirmais maksājums USD 114 466. Bez tam 1994.gada 15.aprīlī valsts a/s noslēdza līgumu un iegādājās atvaļinājumam izmantojamus apartamentus ar 8 nedēīu lietošanas tiesībām ”Pueblo Canario” (Spānija), par to samaksājot USD 50 000 (Ls 28 393). Minētais pirkums 1994.gada pārskatā nav atspoguļots;
– kopumā par kredītiem valsts a/s ”Latvijas aviolīnijas” noslēgusi līgumus ar a/s ”Banka Baltija” par USD 11 793 389, faktiski izmantojusi saimnieciskām vajadzībām tikai USD 5 485 599, savukārt atmaksājusi USD 5 257 225;
– pēc Valsts kontroles aprēķiniem valsts a/s vadības nelietderīgas un nepareizas rīcības rezultātā ar kredītiem, radīts zaudējums valsts akciju sabiedrībai USD 10 335 868.

Departamenta kolēģija saskaņā ar LR Civillikuma 1779. un 1782.pantu noteica uzrēķinu VAS ”Latavio” Ls 191 601. Pārbaudes materiāli nosūtīti Latvijas Ģenerālprokuratūrai izvērtēšanai un vainīgo amatpersonu saukšanai pie atbildības.