Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » v/u “Rīgas tabakas fabrika” (“RTF”), valsts kapitāla daļas ieguldīšanas lietderību un likumību SIA “Tabakas fabrika “House of Prince” Rīga Ltd” pamatkapitālā

v/u “Rīgas tabakas fabrika” (“RTF”), valsts kapitāla daļas ieguldīšanas lietderību un likumību SIA “Tabakas fabrika “House of Prince” Rīga Ltd” pamatkapitālā

Revīzijā, ko veica v/u ”Rīgas tabakas fabrika” (”RTF”), pārbaudīja valsts kapitāla daļas ieguldīšanas lietderību un likumību SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd” pamatkapitālā.

Pārbaudē konstatēts, ka v/u ”RTF” pēc juridiskās adreses nav atrodams. LR Zemkopības ministrija, kuras valdījumā atrodas RTF, Valsts kontrolei par grāmatvedības atrašanās vietu neko nevarēja paskaidrot. SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.” dibināšanas līgumā paredzēts, ka RTF iegulda visus savus aktīvus un saistības saskaņā ar bilanci uz 01.07.1992. (izņemot ēkas un zemi), bet faktiski SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.” nodibināja 27.12.1992. Ar ”RTF” mantu un naudu vēl pusgadu rīkojās ”RTF” un LR Lauksaimniecības ministrija, izsniedzot bezprocentu aizdevumus fiziskām un juridiskām personām Ls 182 461 apmērā. ”RTF” ir atstājusi SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.” rīcībā savus aktīvus Ls 488 360 apmērā. Dibināšanas līgumā ”RTF” ieguldījums uz 01.07.1992. bija novērtēts Ls 380 tūkst., bet faktiski ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.” saņēma Ls 868 360.

24.03.1994. nekustamās mantas nomas līgums (no ”RTF” puses parakstījis J.Kinna) noslēgts, neievērojot LR likuma ”Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu” prasības.

Nav ievērots likums ”Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”. Valsts pilnvarnieki nav nodrošinājuši valsts kapitāla intereses uzņēmumā. Uzņēmums kopš dibināšanas strādā ar zaudējumiem.

Izskatot revīzijas materiālus, kolēģijas sēdē nolēma:

1) pārbaudes materiālus iesniegt LR Ģenerālprokuratūrā, lai izvērtētu ”RTF” un LR Zemkopības ministrijas amatpersonu darbības likumību, dibinot kopuzņēmumu;
2) Valsts īpašuma fondam sniegt savu vērtējumu par ieguldījumiem SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.”, nomas maksu par nekustamo īpašumu un valsts pilnvarnieku darbu;
3) LR Privatizācijas aģentūrai pilnībā sakārtot ”RTF” kā juridiskas personas tiesiski finansiālo statusu un izdalīt atsevišķā lietvedībā materiālus par SIA ”Tabakas fabrika ”House of Prince” Rīga Ltd.”.