Nozīmīgākās revīzijas departamentā

Pašvaldību revīzijas departamentā darbs bija organizēts trijos sektoros un to vadīja kolēģijas locekļi.
Revīzijās galvenā vērība tika veltīta rajonu pašvaldību rīcībai ar valsts mantu un naudas līdzekļiem. Pārbaudes veiktas arī 13 republikas pilsētās un 12 pagastos, kā arī izpildīti seši cita veida revīzijas uzdevumi.