Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1997 » REVĪZIJAS DARBS PAŠVALDĪBU REVĪZIJAS DEPARTAMENTĀ » Pašvaldību revīzijas departamenta pirmajā darbības gadā noteiktie uzrēķini un pašvaldību naudas un mantas ieguldījumi citās uzņēmējsabiedrībās (tabula)

Pašvaldību revīzijas departamenta pirmajā darbības gadā noteiktie uzrēķini un pašvaldību naudas un mantas ieguldījumi citās uzņēmējsabiedrībās (tabula)

 

PašvaldībaUzdevuma datumsKolēģijā izskatītsUzrēķins domei, padomeiUzrēķins amatpersonāmAttaisnotie uzrēķiniAtjaunot līdzekļusLīdz kolēģijai atmaksātsNaudas un mantas ieguldījumi citās uzņēmējsabiedrībās
skaitssumma
Aizkraukles rajonsS18.12.97.4153.12 *380600.00
Kokneses pagastsS22.10.97.27.01.98.2984.302550.00
Alūksnes rajonsS21.03.97.06.11.97.3242.46 *381.18440827.00
Alūksnes pilsētaS10.02.97.19.06.97.25945.50 *25000.0041847956.00
Balvu rajonsR08.09.97.09.12.97.2184.94 *410400.00
Bauskas rajonsĶ05.09.97.11.12.97.3682.57 *5217225.00
Cēsu rajonsR16.04.97.30.10.97.413660.00
Daugavpils rajonsR11.07.97.04.11.97.13466.82 *800.008498704.00
Demenes pagastsR02.04.97.04.11.97.998.37 *0
Dobeles rajonsS23.09.97.18.12.97.43400.00
Gulbenes rajonsĶ02.10.97.02.02.98.890.09 *33600.00
Jēkabpils rajonsS19.05.97.16.09.97.11781700.00
Jēkabpils pilssētaR03.04.97.19.06.97.2474.82 *1783.75 *9979.02625307.00Salas
Salas pagastsR03.07.97.30.09.97.120.00
Jelgavas rajonsĶ10.06.97.17.09.97.4067.215151820.00
Krāslavas rajonsR08.10.97.06.02.98.1877.753363952.00
Kuldīgas rajonsS21.05.97.17.07.97.17024.45 *913209.00
Skrundas pilsētaS03.04.97.12.06.97.1546.95 *5620.9712543.00
Liepājas rajonsR18.08.97.21.01.98.22767.52 *8137903.00
Priekules pilsētaR11.06.97.17.09.97.1212.54113.00
Cīravas pagastsR03.04.97.03.06.97.1161.14 *0
Vaiņodes pagastsR05.05.97.17.09.97.0
Limbažu rajonsR13.08.97.09.12.97.7182060.00
Ludzas rajonsR03.11.97.29.01.98.3350.00473.00446440.00
Isnaudas pagastsR04.03.97.03.06.97.2254.000
Madonas rajonsĶ25.09.97.22.01.98.6731.3134500.00
Ogres rajonsS30.12.97.16.12.97.11975.00 *5125034.00
Ikšķiles pilsētaĶ25.07.97.30.10.97.736.52 *21842.00
Ķeguma pilsētaS23.07.97.06.11.97.4838.81240.00150.00
Krapes pagastsĶ19.05.97.09.12.97.2426.97260.00 *0
Preiļu rajonsR15.08.97.07.10.97.379.5563175.00
Preiļu pilsētaS27.05.97.07.10.97.1536.500
JersikaspagastsR04.03.97.03.06.97.0
Aglonas pagastsR05.06.97.07.10.97.318.64 *150.00
Rēzeknes rajonsR30.05.97.16.09.97.6679.51 *13174.0010558.6062780.00
Audriņu pagastsR03.03.97.03.06.97.515.000
Rīgas rajonsR09.09.97.22.01.98.8833.36 *2180.0043371.00
Sējas pagastsS01.04.97.12.06.97.514.22 *0
Saldus rajonsĶ17.10.97.29.01.98.710460.00
Talsu rajonsS16.05.97.04.11.97.21820.34 *353834.00
Valdemārpils pils.S05.08.97.21.01.98.7668.157324.901100.00
Tukuma rajonsS11.08.97.30.10.97.9878.12 *1496.00427545.00
Valkas rajonsR25.08.97.22.01.98.675.005188086.00
Valkas pilsētaR03.01.97.13.10.97.1643.42 *1000.0038300.00
Sedas pilsētaR17.03.97.12.06.97.350.20 *2526.6311500.00
Smiltenes pilsētaR03.01.97.24.04.97.1426.85 *126.25 *0
Valmieras rajonsR13.08.97.24.12.97.1129.27 *43400.00
Valmieras pilsētaR16.10.97.07.01.98.511.30 *2900.00
Ventspils rajonsS28.10.97.20.02.98.34873.152280.00
Piltenes pilsētaS02.04.97.07.10.97.6678.18 *38150.00
Užavas pagastsS12.09.97.06.11.97.4630.58 *9317.500
Kopā:358781.576473.135902.8274607.3922630.121604865246.00
S-18t.sk. atmaksāts304112.44 *2170.00 *
R-26t.sk. 100% pašvaldības uzņēmumi-333929140.00
Ķ-7

 

* Atmaksātie uzrēķini