Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Sadarbība ar citām augstākajām revīzijas iestādēm

Sadarbība ar citām augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole ir kļuvusi plaši pazīstama savu starptautisko kolēģu vidū un aktīvi īsteno divpusējo un daudzpusējo sadarbību ar citu valstu augstākajām revīzijas institūcijām, tostarp organizējot mācības, pieredzes apmaiņas vizītes, sniedzot praktisku palīdzību revīziju darbā, kā arī veicot kopīgas paralēlās revīzijas.

Valsts kontrole ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumus ar šādām institūcijām:

Valsts kontrole aktīvi sadarbojas arī ar Ziemeļvalstu un citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm gan revīzijas metodoloģijas jomā, gan apgūstot mācību programmas, gan arī piedaloties darba semināros aktuālu publiskā sektora revīziju tēmu ietvaros.