Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

Viens no Valsts kontroles stratēģiskajiem mērķiem ir “Aktīvi līdzdarboties starptautiska līmeņa aktivitātēs, veicinot profesionālo izaugsmi un Latvijas atpazīstamību starptautiskā līmenī.”

Valsts kontrole ir gan devusi savu ieguldījumu starptautisko organizāciju mērķu sasniegšanā, gan izmantojusi iespēju celt savu kapacitāti, iesaistoties starptautisko organizāciju aktivitātēs (Valsts kontrole aktīvi darbojas un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI, kā arī Kontaktu komitejas organizētajās aktivitātēs).

Valsts kontroles darbinieki piedalās starptautiskajā revīziju darbā un starptautisko revīziju organizāciju darba grupās, sniedz savu pieredzi, zināšanas un profesionālo atbalstu citām augstākajām revīzijas iestādēm, vienlaikus paaugstinot arī savu profesionalitāti un gūstot pieredzi.