Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Starptautiskā sadarbība » Dalība starptautiskajās organizācijās:

Dalība starptautiskajās organizācijās:

Valsts kontrole ir augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju INTOSAI un EUROSAI locekle un darbojas to statūtu ietvaros. Tostarp Valsts kontrole aktīvi līdzdarbojas Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā, Kontaktu komitejā.

Sadarbība INTOSAI ietvaros

Sadarbība EUROSAI ietvaros

Sadarbība KONTAKTU KOMITEJAS ietvaros