Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Starptautiskā sadarbība » Valsts kontroles organizētie starptautiskie pasākumi

Valsts kontroles organizētie starptautiskie pasākumi

2019.gads

Rīgā aizvadīta vienpadsmitā Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme, 25.-28.jūnijs

Latvijā tiekas 12 Eiropas valstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, 12.-13.jūnijs

Latvijā tiksies 12 Eiropas valstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, 12.-13.jūnijs

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta delegācija, 1.-2.aprīlis

2018.gads

Valsts kontrole organizē semināru ES Austrumu partnerības valstu kolēģiem, 11.-12.decembris

Valsts kontroles secinājumi par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu interesē Marokas valsts pārvaldes reformas īstenotājus, 26.jūnijs

Valsts kontrole paraksta sadarbības memorandu ar Laosas augstāko revīzijas iestādi, 21.maijs

Valsts kontroliere tiekas ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem, 3.aprīlis

Lietuvas kolēģi apgūst Valsts kontroles pieredzi kultūras un izglītības jomas revīzijās, 26.-27.februāris

2017.gads

ES Austrumu partnerības valstu un Eiropas Savienības kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu forums, 14.-15.decembris

Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes amatpersonu delegācijas mācību vizīte Latvijā, 18.oktobris

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvju sanāksme (tēma – Rail Baltica projekts), 12.-13.oktobris

EUROSAI pašvaldību seminārs un EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupas sanāksme, 5.-6.oktobris

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo Pašvaldību kongresa delegācijas vizīte, 13.septembris

Tunisijas Attīstības, investīciju un starptautiskās sadarbības ministrijas amatpersonu darba vizīte, 6.septembris

Lietuvas Augstākās revīzijas iestādes delegācijas vizīte, 10.jūlijs

2016.gads

ES Austrumu partnerības valstu ARI valstu forums, 13.-15.decembris

Tadžikistānas Revīzijas palātas un Finanšu ministrijas pārstāvju mācību vizīte, 28.novembris – 2.decembris

Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sakaru koordinatoru tikšanās, 7.aprīlis

Eiropas Savienības kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu sanāksme, 6.aprīlis

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvju sanāksme (tēma – Rail Baltica projekts), 15.janvāris

2015.gads

Ukrainas valdības delegācijas vizīte, 25.-27.novembris

Finanšu revīziju seminārs sadarbībā ar Moldovas, Gruzijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm, 19.-20.novembris

Gruzijas un Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu delegāciju vizīte, 28.-29.septembris

Lietuvas valsts kontroliera vizīte, 21.septembris

Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sanāksme, 18.-19.jūnijs

Zviedrijas Augstākās revīzijas iestādes pārstāvju darba vizīte, 10.-12.jūnijs

Moldovas un Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu delegāciju vizīte, 10.-11.marts

2014.gads

Lietderības revīziju seminārs sadarbībā ar Moldovas, Gruzijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm, 4.-5.novembris

EUROSAI Stratēģiskās mērķa grupas GT2 sanāksme, 9.-10.oktobris

EUROSAI IT darba grupas e-Governance apakšgrupas tikšanās, 25.-26.septembris