Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Pārkāpumu izvērtēšanas daļa

Pārkāpumu izvērtēšanas daļa

Pārkāpumu izvērtēšanas daļas darbības mērķis ir veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu un personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Daļa nodrošina Valsts kontroles sadarbību ar tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, veicinot iespējami pilnīgāki revīziju rezultātu un ar tiem saistīto tiesisko seku izpratni (izvērtējumu) un nodrošinot kontroli pār Valsts kontroles revīzijās konstatēto pārkāpumu pieļāvušo amatpersonu atbildības izvērtēšanu, kā arī atbilstoši pilnvarojumam pārstāv Valsts kontroli tiesā un citās institūcijās.

Daļas vadītājs Aivars Ērglis
Tālrunis: 67017634
E-pasts: Aivars.Erglis@lrvk.gov.lv