Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Personāla daļa

Personāla daļa

Personāla daļa risina ar Valsts kontroles personālsastāvu saistītus jautājumus. Personāla daļas uzdevumi ir izstrādāt un aktualizēt personāla vadības stratēģiju, mācību un attīstības stratēģiju un nodrošināt to īstenošanu, izstrādāt un aktualizēt personāla vadības procedūras, veikt personāla analīzi, plānošanu un atlasi. Personāla daļa organizē darba izpildes vērtēšanu, organizē mācību procesu un veicina personāla attīstību. Personāla daļa izstrādā un realizē darbinieku materiālo un nemateriālo motivācijas sistēmu. Daļas uzdevumi ir noformēt dokumentus par darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu, aizvietošanu, atvaļinājuma piešķiršanu un citiem ar personāla vadību saistītiem jautājumiem, koordinēt amatu aprakstu izstrādi un regulāru aktualizēšanu, uzturēt darbinieku personāllietas.

Personāla daļa pārstāv Valsts kontroli Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā, koordinē un kontrolē darba aizsardzības organizēšanu, attīsta Valsts kontroles korporatīvo kultūru, lai veicinātu darbinieku lojalitāti un iesaistīšanos Valsts kontroles kopējo mērķu sasniegšanā, sniedz konsultācijas Valsts kontroles struktūrvienību darbiniekiem darba tiesību jomā un citos ar personālvadību saistītos jautājumos.

Daļas vadītāja Kristīne Buivide
Tālrunis: 67017528
E-pasts: personals@lrvk.gov.lv