Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs

Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs

Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs sniedz nepieciešamās konsultācijas Valsts kontroles revīziju grupām  nozaru un horizontālo politiku kvalitātes un īstenošanas izvērtēšanas jautājumos un ieteikumu sniegšanā politiku izstrādei/pilnveidošanai, apkopo un analizē nozarei atbilstošo informāciju un veic revidentu apmācības politiku plānošanas, īstenošanas, uzraudzības un valsts pārvaldes jautājumos, atbilstoši Valsts kontroles likumam, Valsts kontroles nolikumam, starptautiskajiem revīzijas standartiem, publiskā sektora grāmatvedības standartiem un Valsts kontroles darba plānam.

Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs Valērijs Stūris

Tālrunis:67017512
E-pasts: Valerijs.Sturis@lrvk.gov.lv