Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Revīzijas un metodoloģijas departaments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Revīzijas un metodoloģijas departaments nodrošina vienotu revīziju metodoloģijas, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju jomā, izstrādi, aktualizēšanu un koordinē tās ieviešanu Valsts kontrolē. Nodrošina atbalstu revīzijas personālam revīzijas metodoloģijas piemērošanā, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī nodrošina revīziju kvalitātes kontroli. Revīzijas un metodoloģijas departaments nodrošina revidentu apmācības un piedalās starptautiskās darba grupās.

Departaments veic revīziju par Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli), tajā skaitā sagatavo atzinuma projektu Saeimai par finanšu ministra iesniegto Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli).

Departaments veic revīzijas valsts budžeta ieņēmumu jomā, Latvijas Bankā, Centrālajā vēlēšanu komisijā, kā arī likumības revīzijas par atsevišķu darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Departamenta direktore Zita Zariņa