Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Revīzijas un metodoloģijas departaments » Revīzijas un metodoloģijas departaments Otrais sektors

Revīzijas un metodoloģijas departaments Otrais sektors

Otrais sektors nodrošina revīziju veikšanu informācijas tehnoloģiju jomā, izstrādā metodoloģiju un apmāca darbiniekus statistikas jomā un informācijas sistēmu novērtēšanā finanšu revīzijās, kā arī nodrošina revīzijas darba atbalsta programmatūru (TeamMate un IDEA) uzturēšanu un lietotāju atbalstu. Piedalās starptautiskās darba grupās.

Otrais sektors jebkurā no revīziju nozarēm veic IS auditora darbu, gan piedaloties finanšu revīzijās, gan veicot patstāvīgas likumības un lietderības revīzijas informācijas tehnoloģiju jomā.

Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa-Junga

Kontaktinformācija
Tālrunis: 67017664
Fakss: 67017673
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv