Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Revīzijas un metodoloģijas departaments » Revīzijas un metodoloģijas departaments Trešais sektors

Revīzijas un metodoloģijas departaments Trešais sektors

Trešais sektors izstrādā un aktualizē revīziju veikšanas metodoloģiju, koordinē tās ieviešanu, kā arī nodrošina atbalstu revīzijas personālam revīzijas metodoloģijas piemērošanā; sagatavo mācību programmas un apmāca revidentus; piedalās starptautiskās darba grupās.

Trešais sektors veic revīziju un sagatavo atzinuma projektu Saeimai par finanšu ministra iesniegto par Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli); veic likumības un lietderības revīzijas, kā arī likumības revīzijas par atsevišķu darījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Sektora vadītāja Ilze Bādere

Kontaktinformācija
Tālrunis: 67017595
Fakss: 67017673
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv