Zita Zariņa

Valsts kontroles padomes locekle
Zita Zariņa

 Darbs Valsts kontrolē2015.gada 21.decembrī Saeima apstiprināja Zitu Zariņu  Valsts kontroles padomes locekles amatā
 KontaktinformācijaTālrunis: 67017504, Fakss: 67017673
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv