Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja

Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja

Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja ir atbildīga par likumības un lietderības revīziju plānu un ziņojumu projektu kvalitātes veicināšanas pasākumiem. Vadītāja arī atbild par revīziju finanšu ietekmes metodikas pilnveidi un faktiskās finanšu ietekmes noteikšanas procesa organizāciju, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas revīziju metodoloģijas izstrādē, apmācību metodikas pilnveidē. Tāpat līdzdarbojas starptautiskās sadarbības veicināšanā, lai nodrošinātu Valsts kontroles stratēģisko mērķu sasniegšanu, atbilstoši Valsts kontroles likumam, Valsts kontroles nolikumam, starptautiskajiem revīzijas standartiem, publiskā sektora grāmatvedības standartiem, Valsts kontroles darba plānam un nozares labākajai praksei.

Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja Lelde Dimante

Tālrunis:67017622
E-pasts: Lelde.Dimante@lrvk.gov.lv