Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Starptautiskās sadarbības daļa

Starptautiskās sadarbības daļa

Starptautiskās sadarbības daļas mērķis ir koordinēt un stiprināt Valsts kontroles starptautisko sadarbību, lai gūtu maksimālu labumu no profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņas un veicinātu publiskā sektora revīzijas jomas ilgtspējīgu attīstību.

Daļa nodrošina sadarbību ar starptautiskajām organizācijām (EUROSAI, INTOSAI, Kontaktu komiteja u.c.) un citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm, veic starptautiskās sadarbības aktivitāšu un saņemto sadarbības piedāvājumu izvērtēšanu un plānošanu, izstrādā priekšlikumus sadarbībai ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm, izstrādā, koordinē un sagatavo dokumentāciju dalībai starptautiskās sadarbības projektos, kā arī nodrošina projektu ieviešanas kontroli, īsteno noslēgtos divpusējās / daudzpusējās sadarbības līgumus, piedalās starptautisku tikšanos, sanāksmju, semināru un citu starptautiska rakstura pasākumu organizēšanā un nodrošina ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu Valsts kontrolē, veicina Valsts kontroles atpazīstamību starptautiskajā vidē, koordinē un nodrošina atbalstu Valsts kontroles darbinieku dalībai starptautiskajās darba grupās un kopīgajos revīziju projektos u.c.

Daļas vadītājs Māris Klindžāns
Tālrunis: 67017695
E-pasts: Maris.Klindzans@lrvk.gov.lv