Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Valsts kontroles Kanceleja

Valsts kontroles Kanceleja

Valsts kontroles kancelejas darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus iestādes saskaņotai un optimālai darbībai, lai nodrošinātu Valsts kontroles likumā, Valsts kontroles nolikumā un citos normatīvajos aktos Valsts kontrolei noteikto uzdevumu veikšanu. Kancelejas uzdevums ir nodrošināt Valsts kontroles finanšu plānošanu un grāmatvedības uzskaiti, lietvedības organizēšanu, saimniecisko darbību, ar informācijas tehnoloģijām saistīto jautājumu organizēšanu, Valsts kontroles darbības plānošanu, novērtēšanu, kā arī darba laika sistēmas informācijas reģistrēšanas koordinēšanu un analīzi.

Kancelejas pārvaldniece Inga Freiberga
Tālrunis: 67017515
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv