Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Valsts kontroles Kanceleja » Informācijas tehnoloģiju daļa

Informācijas tehnoloģiju daļa

Informācijas tehnoloģiju daļa nodrošina Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu projektu izstrādi, ieviešanas koordināciju un uzraudzību. Daļas uzdevumi ir izstrādāt un aktualizēt informācijas tehnoloģiju darbību regulējošos dokumentus, nodrošināt datortehnikas un tās iekārtu uzturēšanu, profilaksi un apkopi, risināt ar informācijas sistēmu tehnisko administrēšanu saistītos jautājumus un nodrošināt datortīkla darbību, uzturēt un attīstīt Valsts kontroles informācijas sistēmu drošības sistēmas. Informācijas un tehnoloģiju daļa veic informācijas sistēmu risku analīzi, pārvalda informācijas sistēmu auditācijas pierakstus, izstrādā informācijas sistēmu darbības atjaunošanas plānus un veic pasākumus tā izpildes nodrošināšanai, kā arī uztur vienotu programmatūru lietotāju datoros, kontrolē programmatūras licenču noteikumu ievērošanu, nodrošina datortehnikas un tās iekārtu uzskaiti un saglabāšanu, sniedz konsultācijas personālam ar datortehnikas un programmatūras lietošanu saistītos jautājumos, sniedz priekšlikumus, izstrādā un saskaņo tehniskās specifikācijas datortehnikas un programmatūras iepirkumu veikšanai, koordinē datortehnikas un programmatūras iegādi, kompetences ietvaros organizē darba aizsardzības pasākumus. Informācijas un tehnoloģiju daļa arī nodrošina informācijas ievietošanu Valsts kontroles mājaslapā un iekštīklā, Informācijas centra darbību, apzina elektroniskās informācijas vajadzības un nodrošina piekļuvi ārējām datu bāzēm.

Daļas vadītājs Jānis Gustiņš
Tālrunis: 67017537
E-pasts: Janis.Gustins@lrvk.gov.lv