Lietvedības daļa

Lietvedības daļa nodrošina Valsts kontroles lietvedības organizēšanu un dokumentu sagatavošanas kvalitātes kontroli. Daļas uzdevumi ir kontrolēt vienotu lietvedības prasību ievērošanu Valsts kontrolē, nodrošināt dokumentu operatīvu apriti, veikt darbu ar Valsts kontrolē saņemto un nosūtāmo korespondenci, sekot dokumentu noformēšanas pareizībai, nodrošināt Valsts kontroles oficiālā elektroniskā pasta sūtījumu izskatīšanu un izstrādāt Valsts kontroles lietu nomenklatūru.

Daļas vadītāja Lienīte Žiedele-Ivanova
Tālrunis: 67017516
E-pasts: Lienite.Ziedele-Ivanova@lrvk.gov.lv