Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Valsts kontroles Kanceleja » Plānošanas un analītikas daļa

Plānošanas un analītikas daļa

Plānošanas un analītikas daļa nodrošina Valsts kontroles darbības plānošanu, novērtēšanu, darba laika sistēmas informācijas reģistrēšanas koordinēšanu un analīzi. Daļas uzdevumi ir izstrādāt Valsts kontroles darbības stratēģijas projektu, sagatavot Valsts kontroles gada darba plāna projektu; apkopot un analizēt informāciju Valsts kontroles gada darba plāna ceturkšņu izpildes pārskatu sagatavošanai; veikt darba laika uzskaites sistēmas aktualizēšanu un analīzi, veikt revīziju ieteikumu ieviešanas progresa analīzi, kā arī veikt Valsts kontroles rezultatīvo rādītāju izpildes analīzi.

Daļas vadītāja  Līga Kumska
Tālrunis: 67017690
E-pasts: Liga.Kumska@lrvk.gov.lv