Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Valsts kontroliera birojs

Valsts kontroliera birojs

Valsts kontroliera birojs uztur saikni starp Valsts kontroli, Saeimu un Ministru kabinetu, sadarbībā ar citām Valsts kontroles struktūrvienībām organizē ārvalstu oficiālo delegāciju vizītes Valsts kontrolē, sadarbojoties ar citām Valsts kontroles struktūrvienībām, piedalās Valsts kontroles darbības stratēģijas izstrādē un tās ieviešanas procesā, nosaka Valsts kontroles darbības stratēģiskos mērķus, tos uzraugot un veicot to izpildes kontroli, plāno, organizē un vada Valsts kontroles attīstības ilgtspējas projektus, veicina revidējamo vienību amatpersonu un darbinieku atbildību par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai par Valsts kontroles darbību, sadarbību ar masu informācijas līdzekļiem, kā arī Valsts kontroles informācijas un oficiālā viedokļa izplatīšanu un izskaidrošanu masu informācijas līdzekļos.

Biroja sastāvā ir valsts kontroliera palīgs, padomnieks stratēģiskajos jautājumos, padomnieks juridiskajos jautājumos, attīstības projektu vadītājs, padomnieks komunikācijas jautājumos.

Valsts kontrolieres palīdze Zane Balode
Tālrunis: 67017500