Sākumlapa » Jaunumi » PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

22/12/2016 Drukāt šo rakstu

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju ”Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām”. Revīzijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanā neatbilstības nav konstatētas, taču nav arī gūta pārliecība par siltumenerģijas tarifa stabilitātes saglabāšanu ilgtermiņā.

Laikā no 2007. līdz 2012.gadam PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza sešus līgumus ar komersantiem par siltumenerģijas ražošanas avotu izbūvi un siltumenerģijas iepirkšanu, tādējādi ar katru gadu samazinot pašu ražotās siltumenerģijas apjomu. Patlaban PAS “Daugavpils siltumtīkli” saražo tikai pusi no nepieciešamā siltumenerģijas apjoma, bet pārējo iepērk no privātiem komersantiem. Astoņu gadu laikā privātiem komersantiem par piegādāto siltumenerģiju samaksāti 35,5 milj. EUR.

 Veicot līgumu pārbaudes, revidenti atklāja daudz iepirkumu regulējuma pārkāpumu, piemēram, PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza līgumu, nepiemērojot iepirkuma procedūras, iepirkumu paziņojumos par siltumenerģijas piegādes partneru izvēli norādīja maldinošu informāciju, par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzina pretendentu, kurš neatbilda iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Turklāt līgumu darbības laikā PAS “Daugavpils siltumtīkli” komersantiem ļāva piesaistīt apakšuzņēmējus, tā pieļaujot, ka līgumu izpildi veic un ienākumus par koģenerācijas režīmā saražoto siltumenerģiju, kā arī par pārdoto elektroenerģiju valsts obligātā iepirkuma ietvaros gūst vēl pieci komersanti, kas nav izvēlēti atklātā konkursā.

Šādi rīkojoties, PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir pieļāvusi arī koģenerācijas staciju jaudu sadalīšanu starp vairākiem komersantiem. Tāpēc komersanti, izmantojot valsts piešķirtās priekšrocības mazajiem elektroenerģijas ražotājiem, saņēmuši lielāku kompensāciju par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Piemēram, divi komersanti, katram ražojot ar elektrisko jaudu līdz 4 MW, par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2015.gadā ir guvuši ienākumus 2,9 milj. EUR apmērā. Tas ir divas reizes vairāk nekā, ja līguma izpilde būtu veikta atbilstoši līguma nosacījumiem – vienam komersantam ražojot ar elektrisko jaudu 8 MW. Turklāt Ekonomikas ministrija apstiprina, ka, palielinot valsts atbalstu komersantiem, paaugstinās arī obligātā iepirkuma komponentes apmērs, kas jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem.

Valsts kontrole vērš uzmanību uz to, ka šiem komersantiem laikā no 2019. līdz 2022.gadam beigsies valsts atbalsta periods par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tāpēc komersantu ienākumi ievērojami samazināsies un tiem ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgto līgumu izpilde, iespējams, vairs nebūs izdevīga. Tomēr ne PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ne Daugavpils pilsētas dome nav stratēģiski vērtējušas turpmākās attīstības perspektīvas un nav veikušas darbības savas siltumenerģijas ražošanas infrastruktūras attīstībai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, saglabājot tarifa stabilitāti. Tāpēc Valsts kontrole aicina PAS “Daugavpils siltumtīkli” un Daugavpils pilsētas domi nekavēties ar risinājumiem, lai saglabātu siltumenerģijas tarifa stabilitāti, ņemot vērā to, ka enerģētikas jomā jebkurš risinājums ir ilgtermiņa un prasa gan nozīmīgas investīcijas, gan laiku.

Valsts kontrole uzsver – lai arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģiju, ko saražo privātie komersanti, saņem par cenu, kas ir zemāka nekā sabiedrības pašu ražotās siltumenerģijas cena, tas neattaisno PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcību, radot nepamatoti labvēlīgus nosacījumus un īpaši izdevīgus apstākļus komersantiem. Turklāt, kā iepriekš minēts, šādi apstākļi radīti, pārkāpjot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumu, ko apstiprina arī Iepirkumu uzraudzības birojs.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir Daugavpils pilsētas pašvaldības izveidota komercsabiedrība, un tās vienīgais akcionārs ir Daugavpils pilsētas dome. Līdz ar to Valsts kontrole uzskata, ka par revīzijā konstatēto atbildība ir jāuzņemas arī Daugavpils pilsētas domei.

Valsts kontrole PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir sniegusi četrus ieteikumus, tai skaitā aicinot PAS “Daugavpils siltumtīkli” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, lai ilgtermiņā garantētu iedzīvotājiem izdevīgāko maksu par siltumapgādes pakalpojumiem, ņemot vērā esošo situāciju un potenciālos riskus, noteikt attīstības virzienus, ilgtermiņa mērķus, kā arī pārskatīt izdevumu struktūru, lai nodrošinātu efektīvu līdzekļu izlietojumu un siltumenerģijas tarifā iekļauto izmaksu efektivitāti un ekonomisko pamatotību.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *