Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Pašvaldību deputātu atlīdzības jautājuma tiesiskā regulējuma sakārtošana joprojām nav uzsākta. Valsts kontroles veiktajā saimnieciskā gada pārskata revīzijā faktiski konstatēta tāda pati situācija, kāda tā bija pirms gada. Neraugoties uz 2017. gada revīzijā atklāto un Valsts kancelejai sniegtajiem ieteikumiem sakārtot atlīdzības tiesisko regulējumu valstiskā līmenī, šī nozīmīgā jautājuma risināšana šobrīd kavējas. Situācija nav mainījusies, jo arī 2018. … Continue reading Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums