Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza

Pašvaldību gada pārskatos iekļautā informācija ir nepilnīga un nesniedz precīzas ziņas par pašvaldību ilgtermiņa ieguldījumiem (tai skaitā to valdījumā nodoto zemi zem publiskiem ūdeņiem), pašvaldību saistībām (tai skaitā aizņēmumiem, speciālo budžetu un pamatbudžetu), ieņēmumiem no ziedojumiem un  pašvaldību deputātu mēnešalgām. To ir secinājusi Valsts kontrole, veicot revīziju par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta … Continue reading Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza